تشخیص تومور سرطانی سینه با داده کاوی و تصاویر ماموگرافی[پايان نامه فارسي]

مونا عتیقی

شناسگر رکورد: ۲۰۸۲۹
عنوان: تشخیص تومور سرطانی سینه با داده کاوی و تصاویر ماموگرافی
نويسنده: مونا عتیقی
استاد راهنما : دکتر بابک مجیدی
دکتر احسان اخترکاوان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۴۰۲

امروزه سرطان سینه بیشترین آمار مرگ و میر در بین زنان سراسر جهان را دارد و با توجه به نقش کلیدی زنان در خانواده و جامعه، تشخیص به موقع آن کمک شایانی به بیماران مي‏کند. تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن آن علاوه بر کاهش هزینه‏ها در جهت گیری نوع درمان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. در حال حاضر ماموگرافی روش استاندارد غربالگری است که دارای کاستی‏هایی است. بنابراین وجود سیستمی که صنعت مراقبت‏های بهداشتی را قادر مي‏سازد سرطان سینه را سریع و دقیق تشخیص دهد، حیاتی است. هدف از این پژوهش پردازش تصویر و بدست آوردن ابزاری است که با دریافت تصاویر ماموگرافی بتواند با دقت بالایی تشخیص دهد که تصویر شامل تومور سرطانی مي‏باشد یا خیر. ‌ما با استفاده از الگوریتم‏های داده کاوی مدل‏های متفاوتی را به دست آوردیم تا بتواند از روی تصاویر ماموگرافی سرطان را تشخیص دهد. به این صورت که ابتدا مدل را با داده‏های آموزشی، آموزش داده و تصاویر ماموگرافی را دریافت و پس از پیش پردازش تصاویر آنرا به مدل داده و پس از بررسی در نتیجه به ما مي‏گوید که تصویر بدخیم بوده یا خیر. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مدل ساخته شده با شبکه عصبی روی مجموعه داده BUSI دارای دقت 0. 9707 مي‏باشد. واژه‌هاي كليدي: تشخیص سرطان سینه- تصاویر ماموگرافی-الگوریتم‏های داده کاوی-یادگیری ماشین.

شماره ثبت نسخه جلد بخش مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت ملاحظات
284279 1

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

Copyright 2024 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com