مطالعه تطبیقی تبلیغات پاندمی ویروس کرونا در بیلبوردهای شهری و پوسترهای فضای مجازی[پايان نامه فارسي]

الهام جلمبادانی

شناسگر رکورد: ۲۰۸۳۰
عنوان: مطالعه تطبیقی تبلیغات پاندمی ویروس کرونا در بیلبوردهای شهری و پوسترهای فضای مجازی
نويسنده: الهام جلمبادانی
استاد راهنما : عفت السادات افضل طوسی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۴۰۲

بیماری‌های همه‌گیر چه در سطح جهان چه در تاریخ ایران، همواره سابقه داشته و بارها همه‌گیری‌های وحشتناکی انسان را به کام مرگ فرستاده است، مانند: وبا، طاعون، سل و...، در طی دو ده‌ی اخیر با بیماری‌های زیادی از خانواده ویروس کرونا از قبیل: سارس، مرس، بیماری‌ها‌ی حاد تنفسی مواجه‌ شده‌ایم، و آخرین آنها ویروس کووید 19 بود، که اولین بار، نوامبر 2019 در ووهان چین گزارش شد و در مارس 2020 سازمان جهانی بهداشت آن را بیماری همه‌گیر اعلام، و هفت دستور عمل بهداشتی شامل: قرنطینه خانگی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست‌و‌شوی دست‌ها و سطوح، پوشاندن صورت هنگام عطسه و سرفه، تهویه مناسب فضا، و تزریق واکسن برای پیشگیری از این بیماری معرفی کرد. و از آنجایی که این بیماری باعث ترس و سردرگمی بین افراد جوامع شد، و شرایطی ایجاد کرد که ارتباطات مستقیم کم‌تر و روابط انسان‌ها به رسانه‌های ارتباطی محدود شد، طبیعتا روش‌های انتقال آموزش پروتکل‌های بهداشتی هم از طریق رسانه‌های ارتباطی انجامید. بنابراین مسئله پژوهش حاضر مقایسه و بررسی عملکرد شیوه‌ی آموزشی در انتقال پیام‌ و مفهوم دستور عمل‌های بهداشتی به مخاطب در طراحی میان دو رسانه‌ی مهم در جهت اطلاع‌رسانی با 3مولفه‌ی: 1.موضوع، 2. شیوه‌ی آموزشی (تاثیر بیان، تکنیک، رنگ)، 3. شعار است. که از بین رسانه‌های چاپی_محیطی: طراحی بیلبوردهای تبلیغات کرونا، و از بین رسانه‌های فضای مجازی: طراحی پوسترهای تبلیغات کرونا از شبکه اجتماعی اینستاگرام انتخاب و مورد هدف قرارگرفته است. و این تحقیق برای برسی عملکرد تبلیغات کرونا به صورت تطبیقی به روش توصیفی_تحلیلی است. و روش تجزیه اطلاعات به صورت ترکیبی کمی و کیفی و روش جمع‌آوری اطلاعات نیز، به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی است. و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: موضوع قرنطینه‌خانگی و شیوه‌ی آموزشی با بیان ترغیبی و غلبه تصویر بر نوشتار در هر دو گروه بیلبورد و پوستر‌های اینستاگرامی یکسان است. ولی تاثیر رنگ در شیوه‌ی آموزشی، در بیلبورد بیشتر از گروه رنگی بهداشت و سلامت و در پوستر گروه رنگی هشداردهی استفاده شده، ولی در انتقال پیام در شعار و ایجاد جلب توجه در متن یا تصویر خلاقانه هر دو گروه ضعیف عمل کردند، و اغلب طرح‌ها برای همه‌ی گروه سنی جز کودک قابل درک بوده است. واژه‌های کلیدی: مطالعات تطبیقی، کرونا، تبلیغات، بیلبورد، پوستر.

شماره ثبت نسخه جلد بخش مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت ملاحظات
284280 1

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

Copyright 2024 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com